Các khóa học

SƠ CẤP ĐẾN THƯỢNG CẤP

Cùng với làn sóng đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật thì nhu cầu về nhân lực Việt Nam có trình độ tiếng Nhật ngày càng tăng cao. Thêm nữa, nhằm hỗ trợ đầy đủ cho những người học tiếng Nhật đang tăng mạnh do sự bùng nổ Nhật Bản trong những năm gần đây, Trường chúng tôi đang triển khai nhiều loại hình lớp học.

Danh sách các Khóa học

1. Khóa tiếng Nhật Tổng hợp  (Từ Sơ cấp – Thượng cấp)

 Nâng cao năng lực mang tính tổng hợp gồm Đọc Viết – Nghe Nói

 

2.Khóa Luyện thi Năng lực Nhật ngữ  (JLPT)

Năng cao năng lực đáp ứng cho việc dự thi Năng lực Nhật ngữ

 

3. Khóa tiếng Nhật Hội thoại

Đặt trọng tâm vào giao tiếp bằng tiếng Nhật, nâng cao năng lực hội thoại

 

4. Khóa tiếng Nhật dành cho Văn phòng

Nâng cao năng lực tiếng Nhật liên quan đến công việc hành chính tại Công ty Nhật

 

5. Khóa tiếng Nhật đào tạo tại Công ty (theo yêu cầu)

Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật tại các doanh nghiệp Nhật

 

6. Khóa tiếng Nhật đào tạo tại các trường Trung học, Cao đẳng

Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật tại các Trường Trung học và Cao đẳng tại Việt Nam

 

7. Khóa tiếng Nhật dành cho Tu nghiệp sinh, Du học sinh.

Không chỉ đào tạo tiếng Nhật mà còn chú trọng hướng dẫn tác phong, lễ nghi trong đời  sống và công việc tại Nhật.

 

Xin vui lòng liên hệ để có nội dung chi tiết về các khóa học.

Tin liên quan

Đối tác liên kết

prev_doitac next_doitac