• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN LỰC QUỐC TẾ NAM NHẬT NAM

    TRƯỜNG NHẬT NGỮ

    NAM NHẬT NAM

Kĩ Sư công nghiệp

NGUYỄN HOÀNG PHI
Chuyên Ngành: KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Đá bóng, du lịch, nghe nhạc, xem phim
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
NGUYỄN THÁI AN
Chuyên Ngành: CHẾ TẠO CƠ KHÍ
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Gym, Đá banh, Du lịch, Xem phim
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
HOÀNG ĐỨC CHÍNH
Chuyên Ngành: CHẾ TẠO CƠ KHÍ
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Du lịch, Nghe nhạc, Xem phim (Nhật, Trung Quốc)
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
NGUYỄN VĂN HÀ
Chuyên Ngành: CHẾ TẠO CƠ KHÍ
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Tìm hiểu văn hóa, lịch sử Nhật Bản, Lặn (những nơi có san hô), Du lịch khắp nước Nhật
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
LÊ TUẤN AN
Chuyên Ngành: CHẾ TẠO CƠ KHÍ
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Du lịch, Thể thao, Nghe nhạc
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
ĐẶNG LÊ MINH NHỰT
Chuyên Ngành: CHẾ TẠO CƠ KHÍ
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Đá bóng, Nghe nhạc
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
NGUYỄN MINH PHÚ
Chuyên Ngành: CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Đi dạo, Nghe nhạc
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
LÝ NGỌC TUẤN
Chuyên Ngành: CHẾ TẠO CƠ KHÍ
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Đọc sách, Đá bóng, Nghe nhạc, Du lịch
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm

(+84) 251 3830 608