• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN LỰC QUỐC TẾ NAM NHẬT NAM

    TRƯỜNG NHẬT NGỮ

    NAM NHẬT NAM

Khóa Tiếng Nhật Du Học

Khóa học sẽ bắt đầu từ tiếng Nhật căn bản, và không chỉ việc có thể nắm bắt được tiếng Nhật một cách toàn diện, mà trong thời gian chuẩn bị cho việc sang Nhật du học, chúng ta còn có thể học tập được cách ứng xử và cuốc sống thường ngày ở Nhật.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Giảng dạy tiếng Nhật cho đối tượng học viên có nguyện vọng sang Nhật để du học và dành cho các bạn có nhu cầu lấy bằng JLPT/NATTEST.


ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Học viên có nguyện vọng sang Nhật để du học.


THỜI GIAN ĐÀO TẠO

3 tháng đến 1 năm


image

(+84) 251 3830 608