• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN LỰC QUỐC TẾ NAM NHẬT NAM

    TRƯỜNG NHẬT NGỮ

    NAM NHẬT NAM

Khóa Học Tiếng Việt Cho Người Nhật

Đây là khóa học dành cho người Nhật muốn học tiếng Việt. Có 3 hình thức khóa học mà bạn có thể lựa chọn:
① Học tại trung tâm chính Nam Nhật Nam hoặc cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
② Giáo viên dạy kèm (Địa điểm học tập do 2 bên thương lượng)
③ Học online (Có thể học từ Nhật Bản hoặc từ các nước khác; thời gian học do 2 bên thương lượng)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khóa học dành riêng cho người Nhật muốn học tiếng Việt, do giáo viên người Việt trực tiếp giảng dạy về phát âm và những cụm từ thường xuyên sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, nếu bạn mong muốn giao tiếp tiếng Việt một cách cơ bản, chúng tôi có thể sắp xếp các khóa học theo từng cấp độ.


ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Dành cho người Nhật có nhu cầu học tiếng Việt


THỜI GIAN ĐÀO TẠO

6 Tháng – 1 Năm


image

(+84) 251 3830 608