• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN LỰC QUỐC TẾ NAM NHẬT NAM

  TRƯỜNG NHẬT NGỮ

  NAM NHẬT NAM

Khóa tiếng nhật đào tạo theo yêu cầu tại các công ty, trường học, đại học, cao đẳng

Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật tại các công ty, trường học, đại học, cao đẳng tại Việt Nam.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Tiếng Nhật, rèn luyện các kỹ năng học tập, tìm hiểu về tác phong làm việc, văn hóa... theo phong cách Nhật Bản và theo yêu cầu của Công ty, các Trường học tại Việt Nam.


ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Các cấp quản lý, nhân viên tại Công ty, các bạn học viên đang học tại các Trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam


THỜI GIAN ĐÀO TẠO

6 Tháng – 1 Năm


image

  Liên Hệ Qua Hộp Thư

  Hãy điền vào form dưới đây, và nhấn gửi.

  TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

  Khóa đào tạo tiếng Nhật Hỗ trợ giáo dục tiếng Nhật tại trường Đại học – Cao đẳng Việt Nam ...
  Xem Thêm

  LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TẠI CÔNG TY

  Khóa đào tạo Tiếng Nhật (theo yêu cầu): Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật tại các công ty Nhật Bản ...
  Xem Thêm

  (+84) 251 3830 608