• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN LỰC QUỐC TẾ NAM NHẬT NAM

    TRƯỜNG NHẬT NGỮ

    NAM NHẬT NAM

Kĩ Sư Đang Làm Việc Tại Nhật

NGUYỄN TRỌNG SƠN
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
Chuyên Ngành: KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Ngày Xuất Cảnh: 26/02/2019
Nơi Làm Việc: TỈNH OSAKA
Xem thêm
TRẦN VĂN HƯNG
Trường Đại Học: ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Chuyên Ngành: KHOA CHẾ TẠO MÁY
Ngày Xuất Cảnh: 26/06/2019
Nơi Làm Việc: TỈNH IBARAKI
Xem thêm
NGUYỄN DUY KHÁNH
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Chuyên Ngành: KHOA KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
Ngày Xuất Cảnh: 26/06/2019
Nơi Làm Việc : TỈNH IBARAKI
Xem thêm
ĐẶNG HOÀI BẢO
Trường Đại Học: ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
Chuyên Ngành: KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Ngày Xuất Cảnh: 01/07/2019
Nơi Làm Việc: TỈNH NARA
Xem thêm
TRƯƠNG THANH HẢI
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM
Chuyên Ngành: KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Ngày Xuất Cảnh: 21/09/2019
Nơi Làm Việc: TỈNH GIFU
Xem thêm
PHAN THƯƠNG HOÀI LINH TÂM
Trường Đại Học: ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
Chuyên Nghành: KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Ngày Xuất Cảnh: 21/9/2019
Nơi làm Việc: TỈNH GIFU
Xem thêm
HÀ CHÍ THANH
Trường Đại Học: ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
Chuyên Ngành: KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Ngày Xuất Cảnh: 01/08/2020
Nơi Làm Việc: TỈNH GIFU
Xem thêm
NGUYỄN LƯƠNG HÙNG
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
Chuyên Ngành: KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Ngày Xuất Cảnh: 01/08/2019
Nơi Làm Việc: TỈNH GIFU
Xem thêm
NGUYỄN THIỆN LONG
Trường Đại Học: ĐH SƯ PHẠM KT TP.HCM
Chuyên Ngành: KHOA CHẾ TẠO MÁY
Ngày Xuất Cảnh: 01/08/2020
Nơi Làm Việc: TỈNH GIFU
Xem thêm
NGUYỄN VĨNH KHƯƠNG
Trường Đại Học: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Chuyên Ngành: KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Ngày Xuất Cảnh: 27/12/2019
Nơi Làm Việc: TỈNH HYOGO
Xem thêm
TRẦN THIỆN HOÀNG
Trường Đại Học: ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
Chuyên Ngành: KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Ngày Xuất Cảnh: 13/12/2019
Nơi Làm Việc: TỈNH AICHI
Xem thêm

(+84) 251 3830 608