• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN LỰC QUỐC TẾ NAM NHẬT NAM

    TRƯỜNG NHẬT NGỮ

    NAM NHẬT NAM

Kĩ Sư Đã Có COE

NGUYỄN THỊ THÚY
Trường Đại Học: ĐH DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG
Chuyên Ngành: NGÔN NGỮ NHẬT
Kết quả COE: Đã có COE (Đợi ngày xuất cảnh)
Nơi làm việc: HOKKAIDO
Xem thêm

(+84) 251 3830 608