Tư vấn du học

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN PHÚC LỢI Y TẾ IGL

 

 

 

 

 

 

 

Từ lối sống và cách suy nghĩ đó của người Nhật đã phát minh ra ngôn ngữ tiếng Nhật sinh động và độc đáo.
Văn hóa của Nhật Bản bắt nguồn từ lòng nhân ái. Tấm lòng nhân ái thể hiện ngay cả ở sự chuẩn bị hết mình tiếp đón và làm cho người được tiếp đón cảm thấy thoải mái nhất.

Sự nghiệp giáo dục của IGL cũng lấy lòng nhân ái làm nền tảng để nuôi dưỡng những nhân tài cho từng lĩnh vực chuyên môn.
Khoa Tiếng Nhật của trường Chuyên môn phúc lợi y tế IGL là nơi đào tạo tiếng Nhật, nuôi dưỡng tấm lòng nhân ái và rèn luyện phong cách làm việc của người Nhật cho những ai muốn làm việc trong môi trường phúc lợi, y tế hoặc công ty của Nhật ở trong và ngoài nước Nhật.

*Học phí 

Tin liên quan

Đối tác liên kết

prev_doitac next_doitac