Xúc tiến đầu tư
Ngày đăng: 18-10-2017
Ngày 27 tháng 5 Nhật ngữ Nam Nhật Nam đã chuyển giao thành công chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy tiếng Nhật cho đối tác là Đại Học Duy Tân Đà Nẵng. Chương trình bao gồm nội dung giảng dạy, tài liệu giảng dạy và đào tạo giáo viên.
Ngày đăng: 30-06-2017
Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Niigata là trường chuyên dạy về sửa chữa bảo trì xe hơi. Năm nay trường bắt đầu nhận lưu học sinh Việt Nam nên có chương trình miễn giảm học phí đến 50%
Ngày đăng: 07-12-2016
Xúc tiến đầu tư 1

Đối tác liên kết

prev_doitac next_doitac