• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN LỰC QUỐC TẾ NAM NHẬT NAM

    TRƯỜNG NHẬT NGỮ

    NAM NHẬT NAM

Kĩ Sư Đang Đào Tạo

ĐẶNG XUÂN KIÊN
Chuyên Ngành: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
Trường Đại Học: CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
Sở Thích: Đá bóng, du lịch
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
PHAN BÁ TUẤN
Chuyên Ngành: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ
Trường Đại Học: CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
Sở Thích: Đá bóng
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
ĐINH THẾ HOÀNG
Chuyên Ngành: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Trường Đại Học: CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
Sở Thích: Đá bóng, đọc sách
Trình Độ Tiếng Nhật: N4
Xem thêm
PHAN VĂN MINH
Chuyên Ngành: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Trường Đại Học: ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Sở Thích: Đá bóng
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
NGUYỄN HỮU NGUYÊN PHÚ
Chuyên Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
Sở Thích: Bơi lội, chạy bộ
Trình Độ Tiếng Nhật: N4
Xem thêm
NGUYỄN QUANG VINH
Chuyên Ngành: CHẾ TẠO MÁY
Trường Đại Học: ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Sở Thích: Thể thao, tập gym
Trình độ Tiếng Nhật: N4
Xem thêm
PHẠM XUÂN TỨ
Chuyên Ngành: CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Trường Đại Học: ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
Sở Thích: Đá bóng
Trình Độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
TRẦN QUỐC KHÁNH
Chuyên Ngành: CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Trường Đại Học: ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Sở Thích: Thể thao, thiết kế đồ gia dụng
Trình độ Tiếng Nhật: N4
Xem thêm
TRẦN VĂN KHÁNH
Chuyên Ngành: CƠ ĐIỆN TỬ
Trường Đại Học: ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
Sở Thích: Âm nhạc, thiết kế
Trình Độ Tiếng Nhật: N4
Xem thêm
KIỀU MINH THIỆN
Chuyên Ngành: CƠ ĐIỆN TỬ
Trường Đại Học: ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Sở Thích: Nghe nhạc
Trình độ Tiếng Nhật: N3
Xem thêm
TRẦN MINH THÔNG
Chuyên Ngành: ĐIỆN ĐIỆN TỬ
Trường Đại Học: HV BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Sở Thích: Đá bóng
Trình Độ Tiếng Nhật: N4
Xem thêm
NGUYỄN THỊ CAO NGUYÊN
Chuyên Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Trường Đại Học: ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
Sở Thích: Đánh cầu lông
Trình độ Tiếng Nhật: N4
Xem thêm

(+84) 251 3830 608